Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Masterstudent Elmira Oshnavie presenterte fra sin masteravhandling
Klagenemndssekretariatet tilbyr to masterstipend på 10 000 kroner til jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor hhv. rettsområdet offentlige anskaffelser og/eller de andre rettsfeltene som organet håndhever.
Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø har skrevet en artikkel om skyldkravet i Konkurranseretten.