Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Forskergruppens medlem og mastergradsstipendiat Ingrid Gaupås har levert masteroppgave
Ronny Gjendemsjø har blitt utnevnt som professor i rettsvitskap
I utvalget sitter blant annet forskergruppens medlem Professor Halvard Haukeland Fredriksen.
Forskergruppen for europarett og Klagenemndsekretariatet har hatt et felles fagseminar om temaer innenfor konkurranserett og offentlige anskaffelser.