Hjem
Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Nyhetsarkiv for Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

1. januar 2010 startet et nytt prosjekt: "Metodologiske tilnærminger til internasjonal idé- og kunnskapsutvikling". Les mer om det treårige prosjektet her.