Hjem
Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Nyhetsarkiv for Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Høstprogrammet fra Seminaret helse, velferd og vitenskapshistorie er klart.
The Nordic Research Network for Medical History (NordForsk) inviterer til Workshop om kategorier og begreper innen helse, medisin og samfunn.