Hjem
Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Nyhetsarkiv for Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Høstprogrammet fra Seminaret helse, velferd og vitenskapshistorie er klart.
Vi er glade for å kunne invitere til Den femte norske vitenskapshistoriekonferansen, som vil finne sted ved Universitetet i Bergen 24. og 25. Januar 2013.