Hjem
Forskergruppen Rett, retorikk og litteratur

Nyhetsarkiv for Forskergruppen Rett, retorikk og litteratur

"Justismordets retorikk" handler om fortellingenes betydning i retten. Boken er et resultat av forskningsprosjektet «Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske eller fiktive fortellinger i retten», som pågikk fra 2009 til 2013 med finansiering fra Norges forskningsråd. Bokens er skrevet av litteraturviterne Arild Linneberg, som ledet prosjektet, Johan Dragvoll og Bjørn C.... Les mer