Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Institutt for biologi er i finalen til å bli Senter for fremragende utdanning (SFU). – Det er en fjær i hatten til fagmiljøet og til universitetet sier Oddrun Samdal, viserektor for UiB.
I høstsemesteret offentliggjøres de tre store internasjonale universitetsrankingene: Shanghai, QS og Times Higher Education. Hva ligger bak tallene?
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt og UiBs nye rektor Dag Rune Olsen ønsket de nye studentene velkommen med oppfordringer og råd.
Sosialantropologen Bruce Kapferer får eit av dei mest ettertrakta forskarstipenda i Europa, og skal mellom anna forska på forskjellar og likskapar skapt av den økonomiske krisa.
- Akademia er heilt sentrale for å skapa ei berekraftig utvikling, seier rektor ved UiB.
Forskere ved UiB har nylig funnet fem nye varmekilder under havet. Nå må økonomiske interesser veies mot det unike dyrelivet som finnes rundt vulkanene.

Sider