Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

En av tre norske kvinner dør av hjertesvikt, men interessen for det kvinnelige hjertet har vært skammelig lav, mener Eva Gerdts, medforfatter av den aktuelle boken «Kvinnehjerter».
Universitetet i Bergen har peika ut Høgskulen i Volda som ein av fire samarbeidspartar for å utvikle forsking og høgare utdanning på Vestlandet.
Vinternedbør har vært viktigst for maritime breer, mens sommertemperatur er avgjørende for vekst eller smelting for kontinentale isbreer. Er dette i ferd med å endres?
Trass i sterk mansdominans, fungerte Bryggen i Bergen som bustad og arbeidsplass for mange kvinner i Mellomalderen. Sigrid Samset Mygland ville finne ut kven desse kvinnene var.
Universitetet i Bergen har utnevnt tidligere utenrikskorrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld til æresalumn.
Er du klar for at lukt, gange og oppførsel skal kunne identifisere deg? UiB-forskere har undersøkt hva folk mener om økt grad av identifisering.
Universitetet i Bergen har størst gjennomslag på søknadar til EU-programmet Horisont 2020 i Noreg.
Tre jussprofessorer i Bergen har utgitt en ny lærebok om strafferett, basert på den nye straffeloven som trer i kraft 1. oktober 2015.
En utvekslingsstudent ved Universitetet i Bergen er død i en tragisk ulykke ved Trolltunga.
Regjeringen vil gi startbevilgning til restaureringen av Naturhistorisk museum i Bergen.
Det var en av de store begivenheter i Universitetet i Bergens historie da Universitetsaulaen offisielt ble åpnet onsdag 2. september.
En marin forskningsklynge i Bergen vil bidra til å skape arbeidsplasser, etablere et enda sterkere og spisset klimaforskningsmiljø og bidra til å trygge matvareproduksjonen fra havet. UiB vil spille en nøkkelrolle i en slik klynge.
Se opptak av den høytidelige åpningen av Universitetsaulaen og resten av sørfløyen.
Regjeringen varslet 01. september 2015 at de starter arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for å samle det marine forskningsmiljø i Bergen.

Sider