Hjem
Aktuelt
Konferanse

Når elver krysser grenser

Internasjonale forskere på vann og juss møtes til konferanse i Bergen. Torsdag 26. oktober er det åpen paneldebatt om Nilen.

Fiskere på Nilen. Flere av programpostene dreier seg om elven.
Fiskere på Nilen. Flere av programpostene dreier seg om elven.
Foto/ill.:
Ad Meskens, Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Elver renner ofte gjennom flere land. Hvem får da bestemme over vannet? Vil det være riktig om ett land bruker opp store deler av vannressursene på bekostning av landene lenger nede i elveleiet? Og hva med forurensningsspørsmålet?

Slike spørsmål blir tatt opp på den internasjonale konferansen som blir arrangert 25. og 26. oktober av Det juridiske fakultet og Institutt for geografi på Universitetet i Bergen, i samarbeid med Uni Global.

Åpen debatt om Nilen

Flere av programpostene på konferansen handler om Nilen, som renner fra det indre Afrika til middelhavet.

– Nilen er et typisk eksempel på denne problematikken. Det som er et hovedproblem med Nilen, er at konvensjonene ble fastsatt av de engelske koloniherrene og mange mener at de i første omgang favoriserer Egypt, sier professor Ernst Nordtveit på Det juridiske fakultet.

26. oktober er det åpen paneldebatt om Nilen, med internasjonale forskere som har lang erfaring med Nilen i et juridisk perspektiv.

Universitetet i Bergen har også et eget forskningsprogram på Nilen.

Problemer i hele verden

– Avtaler om vannbruk finnes allerede i antikken, men at det finnes avtaler vil ikke si at problemet er løst, sier Nordtveit.

Han forteller at problemer knyttet til elveressurser finnes overalt hvor det er mangel på vann, fra Slovakia og Ungarn til konflikter i Midtøsten og i Afrika.

– Konferansen vil drøfte de rettslige prinsippene som styrer vannforvaltningen. En internasjonal konvensjon er i ferd med å tre i kraft, der hovedproblemet er om man skal la staters suverenitet og nasjonalråderett gjelde, eller om man skal ha, som en programpost heter, sovereignty and equitable utilisation.

Han påpeker at det ikke finnes én løsning, men at ønsket er å starte en diskusjon.

Også i Norge

Heller ikke i Norge går vi klar av problemstillingene, selv om vi tilsynelatende har rikelig med vannressurser. Nordtveit tror at selv om vi ikke har hatt samme oppmerksomhet om problemet, vil det nå oss også.

– Det er avhengig av klimaspørsmålet. Det finnes områder i Norge som ikke har hatt så mye vann, og det har vært konflikter om vanntilgangen hos oss også, forteller han.

I 2001 ble tidenes største konferansen om vannressurser arrangert ved UiB av professor Terje Tvedt og kollegaene hans. Etter konferansen startet arbeidet med bokserien "A History of Water" med Tvedt som redaktør. Storverket ble lansert i 2011, og årets konferanse tar også utgangspunkt i dette.

Søndag starter dokumentarserien "En reise i vannets fremtid" på NRK, laget i samarbeid med professor Terje Tvedt.