Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Medier - institusjoner og historie Moderne massemedier opererer i et spenningsfelt mellom demokrati og marked. Mediene er både samfunnsinstitusjoner og bedrifter.
Nordicoms ferske rapport The Nordic Media Market 2009. Media Companies and Business Activities gir oversikter over de største medieselskapene i Norden, Europa og internasjonalt, samt omfattende statistikk over medieutviklingen i de nordiske landene. medienorge er ansvarlig for informasjonen om Norge.