Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Den sparsomme tilgangen til informasjon om omfanget av radioaktive utslipp i Japan har tvunget entusiaster til selv å samle data for å få svar.
Debatten om mediestøtte er for snever og skjer på pressens premisser, skriver universitetslektor Terje Angelshaug i Vox Publica.
Studentene Marianne Røsvik, Ingrid Nese, Regine O Sagstad og Åshild A. Torpe har utviklet et informasjonssystem for fiskeridirektoratet.