Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Norsk medietidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning.
Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur 01/2012 Volume 3 er nå ute. Tidsskriftet bir utgitt i Norden og er et vitenskapelig tidsskrift for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk.
Nyutnevnt professor Lars Nyre og professor Bjørnar Tessem står i spissen for et prosjekt om deling av personlig informasjon på mobiltelefon i indre Sognefjord.