Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for informasjons- og medievitenskap markerer stemmerettsjubileet 2013 ved å arrangere en internasjonal konferanse i samarbeid med en rekke andre fagmiljø ved UiB og Uni Rokkansenteret.
Ibsen og fotografene er den første samlede presentasjonen av de ca. hundre fotografiene som finnes av Henrik Ibsen. Peter Larsen beskriver bildene i deres kultur- og fotohistoriske kontekst og viser hvordan Ibsen formet og kontrollerte sitt visuelle uttrykk.
Algoritmer er blitt allestedsnærværende i nyhetsmediene - derfor er det viktig å vite hvordan partiskhet og skjevheter kan sive inn i beslutningene de tar.