Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Som en konsekvens av mediebrukernes overgang til digitale plattformer, endres nyhetsvanene våre. Nettavisene overtar for papiravisene, og sosiale medier spiller en stadig større rolle for hvordan vi mottar nyheter.
Kristine Jørgensen nådde toppen med sitt prosjekt som skal undersøke kontroversielt innhold i dataspill.
Lars Nyre forskar på bruken av øyretelefonar blant innbyggarane i London, og formidlar frå prosjektet i BT Innsikt.