Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Reformen av overgangsstønaden i 1998 førte til at nye aleneforsørgere jobber mer, men ytterligere innstramming kan føre til at noen blir fattigere.