Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Et utvalg nedsatt av Regjeringen skal innen utgangen av 2014 gjøre en vurdering av hvordan finansiering innen universitets- og høyskolesektoren bør gjøres i framtiden.