Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Studentutvalgene Econos og Enigma ved Institutt for økonomi inviterer til karrieredag for økonomistudenter ved Universitet i Bergen