Hjem
Naturgeografi

Nyhetsarkiv for Naturgeografi

Vatn er eit spennande og aktuelt tema frå mange innfallsvinklar. Alt liv treng vatn, men ressursane er skeivt fordelt. Vatn er ein landskapsdannande agens med stor erosjons- og transportevne. Naturkatastrofar handlar om vatn. Klimaendringar handlar om vatn. For mykje vatn er eit problem. For lite vatn er eit problem.