Hjem
Naturgeografi

Nyhetsarkiv for Naturgeografi

Informasjon om fortidige klima- og miljøendringer, og da spesielt fra den klimatiske viktige regionen som Nord-Atlanteren er, danner grunnlaget for sikrere prediksjoner om klimaendringer i fremtiden.