Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

"World Social Science Forum" skal arrangeres i Bergen 10-12 mai. Denne konferansen samler mange hundre deltagere fra hele verden, inkludert nobelprisvinnere.
University Governance: Western European Comparative Perspectives
Forskningen viser at kløften mellom offentlig og privat ledelse fremdeles er til stede. Offentlige ledere som ønsker å ta spranget fullt ut i retning av å adoptere privat ledelse løper derfor en risiko, sier Haldor Byrkjeflot ved adm.org