Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Working Papers from the Rokkan Centre in full text.
Professorane Per Lægreid og Anne Lise Fimreite ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har skrevet et kapittel i boken Flernivåstyring og demokrati, redigert av Ingrid Helgøy og Jacob Aars.
Professors Per Lægreid and Anne Lise Fimreite at the Department of Administration and Organisation Theory have written an article in Public Management Review on welfare state administration