Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Læreboken "Organisasjonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur, myte" har nå kommet i sin andre utgave. Professorene Per Lægreid og Paul G. Roness fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er to av forfatterne.