Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Quo vadimus - Hvor går vi? Hva har skjedd med universitetene de siste 30 årene? En internasjonal forskergruppe ledet av professor Ivar Bleiklie fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap skal forsøke å gi svar.
Universitetet i Bergen har semesterstart i uke 33, fra og med 11 August. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap starter også høstsemesteret med orienteringsmøter denne uken.