Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Working Papers from the Rokkan Centre
Ny artikkel publisert i Public Administration Review
Ny artikkel publisert i Public Administration Reviwew
– Ein må fritt kunna vurdera utflytting av dei fleste statsinstitusjonane i Oslo, seier Harald Sætren, professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap