Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Fredag den 4.desember inviterte CTF (Centrum för tjänsteforskning) og Finansdepartementet til seminar om samordning av service og administrasjon i offentlig sektor ved Karlstads Universitet. Per Lægreid var ein av deltakarane.