Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Fra og med årsskiftet er redaksjonen av Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) overført fra Score (Stockholm) til Uni Rokkansenteret (Bergen). NOS er et fagfellevurdert akademisk tidsskrift som gis ut av Fagbokforlaget i samarbeid med Uni Rokkansenteret. Tidsskriftet kommer ut med fire nummer i året og ble første gang utgitt i 1999.
SOG er the Structure and Organization of Government Group innenfor the International Political Science Association, som sponser "Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions"
Paul G.Roness og Kristin Rubecksen er to av forfatterne av den nye boken " Autonomy and Control of State Agencies. Comparing States and Agencies" som er publisert på forlaget Palgrave Macmillan
Artikkelen "How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the Norwegian welfare administration reform", der Anne Lise Fimreite og Per Lægreid er medforfattarar, er publisert i Journal of Public Administration.
New article from Per Lægreid and Tom Christensen published in the Journal of Information Technology & Politics, Volume 7, Issue 1 January 2010.