Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ny og gjennomgående oppdatert utgave av populær lærebok om forvaltningens virkemåter. Forfatterne er Tom Christensen, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid og Paul G. Roness.
Det nyeste Rokkan-notatet, 'Mål- og resultatstyring i praksis - En studie av styringsdialogen mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet', er skrevet av Bjørn Breivik som nylig leverte masteroppgaven sin på samme tema ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap.
"Reforming Norway's welfare administration" er en publikasjon om NAV-reformen utgitt av Statskontoret i Stockholm. De har gitt to norske forskere, Per Lægreid og Tom Christensen, i oppdrag å beskrive reformen, reformprosessen og dens mulige virkninger.