Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Boken om Henrik Wergeland - Religionskritikeren og trosfrihetsforkjemperen, er skrevet av Linda Sangolt ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og publisert på Novus forlag.
Nordiske organisasjonsstudier 3/2010 er nå utgitt. Ansvarlig redaktør er Paul G.Roness ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsteori. Abonnenter har tilgang til nedlastbar digital versjon av tidsskriftet.