Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

International Institute of Administrative Science sin webside, Knowledge Portal, har intervjuet Per Lægreid og Koen Verhoest.
Per Lægreid og Tom Christensen er noen av bidragsyterne i den nye boken "Administrative Reforms and Democratic Governance" utgitt på Routledge. Redaktørene av boken er Jean-Michel Eymeri-Douzans (Institut d Etudes Politiques de Toulouse) og Jon Pierre (Göteborgs Universitet).
Forskningsprosjektet Transforming Universities in Europe (TRUE) fikk i februar oppslag i en av Italias største aviser La Repubblica. Prosjektleder er Professor Ivar Bleiklie ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på UiB.