Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

International Institute of Administrative Science sin webside, Knowledge Portal, har intervjuet Per Lægreid og Koen Verhoest.
Per Lægreid og Tom Christensen er noen av bidragsyterne i den nye boken "Administrative Reforms and Democratic Governance" utgitt på Routledge. Redaktørene av boken er Jean-Michel Eymeri-Douzans (Institut d Etudes Politiques de Toulouse) og Jon Pierre (Göteborgs Universitet).
Artikkel om uteksaminerte studenter på etter- og videreutdanningsprogrammet til Institutt for adm.org i samarbeid med LO Stat. Dag Runar Jacobsen ved instituttet er faglig ansvarlig for programmet.
Artikkel av Kristin Lofthus Hope og Eva Amdahl i tidsskriftet New Technology, Work and Employment. Lofthus Hope er post doktor på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og Amdahl er forsker ved SINTEF på NTNU.
Forskningsprosjektet Transforming Universities in Europe (TRUE) fikk i februar oppslag i en av Italias største aviser La Repubblica. Prosjektleder er Professor Ivar Bleiklie ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på UiB.