Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Artikkel av Paul G.Roness og Vidar W.Rolland (NSD) i den nyeste utgaven av International Journal of Public Administration.
Denne nye boka er et resultat av prosjektet "Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering", på Rokkansenteret, finansiert av NFR. Fem av kapitlene er basert på masteroppgaver skrevet av tidligere masterstudenter ved instituttet. Boka er redigert av Anne Lise Fimreite, Lise Hellebø Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid.
New publication in Public Organization Review, Volume 11(2). The full title of the article is "Challenges of Coordination in Implementing Urban Policy: The Bangladesh Experience", and it is written by Pranab Kumar Panday and Ishtiaq Jamil.