Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) nr. 2/2011 er nå publisert.Tidsskriftet er en viktig flerfaglig arena for utveksling av forskningsresultater og kunnskaper om studiet av organisasjoner innenfor en nordisk ramme.
Boka Risk Management Trends, redigert av Giancarlo Nota, blei publisert i juli 2011. Peter Lango, Lise H. Rykkja og Per Lægreid frå institutt for adm.org. har delteke med kapittelet 'Organizing for Internal Security and Safety in Norway'.
Artikkel av Lise H. Rykkja, Per Lægreid og Anne Lise Fimreite i Critical Studies on Terrorism.
Per Lægreid, Anne Lise Fimreite og Lise H. Rykkja har blitt intervjua av Bergens Tidende i to artiklar opp mot terrorhandlingane den 22.juli.
Ny artikkel av Tom Christensen, Anne Lise Fimreite og Per Lægreid i Administration & Society.