Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Edited by Han Aarts, Tor Halvorsen and Peter Taylor, this book is a collection of papers by leading experts exploring one critical question: How can (European) higher education contribute to global human development?
Atle Nyhagen has published a commentary article on University World News discussing a central theme of the book edited with Tor Halvorsen (Halvorsen and Nyhagen 2011)- the role of the US as a model for change in higher education and research in Europe.
Tor Halvorsen and Atle Nyhagen are the editors of a new book published by Cambridge Scholars Publishing with the title: "Academic Identities—Academic Challenges? American and European Experience of the Transformation of Higher Education and Research".
Helix konferansen finner sted i Bergen 22-23 mars. Tema for fagkonferansen er maktforhold, verdiskapning og fornuft i marin sektor Vestlandet/Norge/Internasjonalt.
Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) gis ut av Fagbokforlaget i samarbeid med Uni Rokkansenteret. Ansvarlig redaktør er Paul G. Roness ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.