Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ny bok ute: Deliberation, rhetoric, and emotion in the discourse on climate change in the European Parliament
Følelser og (kognitiv) rasjonalitet oppfattes ofte som motstridende. I politisk teori fremheves rasjonalitet både som ideal og som forklaringsmodell for hvordan beslutninger foregår.
Universitetet i Potsdam utlyser opp til 8 nye PhD stillinger ved sin forskerskole tilknyttet forskingsgruppen “Wicked Problems, Contested Administrations: Knowledge, Coordination, Strategy”.
The European Group for Public Administration (EGPA) is organizing its 2012 EGPA Annual Conference in Bergen.