Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Følelser og (kognitiv) rasjonalitet oppfattes ofte som motstridende. I politisk teori fremheves rasjonalitet både som ideal og som forklaringsmodell for hvordan beslutninger foregår.