Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

New article from Philippe Bezes, Anne Lise Fimreite, Patrick Le Lide and Per Lægreid.
I etterkant av framlegginga rapporten frå 22. juli-kommisjonen har det komme fleire innspel frå forskarar ved institutet.
Siden tusenårsskiftet har ikke mindre enn ti utredninger påpekt organiseringsproblemene som ble synlige under terroren i fjor.