Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Stipendiat Kristin Reichborn-Kjennerud tar dette opp i ein ny artikkel i siste utgåve av tidskriftet Stat og Styring.
Artiklene i det nye nummeret av Nordiske Organisasjonsstudier har sitt utgangspunkt i NEON-konferansen i Oslo i november 2011. Gjesteredaktør er Torstein Nesheim, som er seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning i Bergen og professor II ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
The Ashgate Research Companion to New Public Management, edited by Tom Christensen and Pe Lægreid has received positive reviews in Public Administration and Acta Politica.
Professor Tom Christensen and professor Per Lægreid with book chapter The SAGE Handbook of Public Administration edited by Guy Peters and Jon Pierre.
Last week over 450 delegates from around the world gathered in Bergen to take part in the European Group for Public Administration (EGPA) conference at Bryggen in Bergen.
The Department of Administration and Organization Theory hosted the EGPA PhD-symposium.