Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Paul G. Roness med kommentarartikkel i siste nummer av Norsk Statvitenskaplig Tidsskrift.
Temanummeret om "Mapping Public Sector Organizations" redigert av professor Paul G. Roness og Muiris MacCarthaigh (Institute of Public Administration) i International Journal of Public Administration.
Boka handler om opplæring til demokrati gjennom deltakelse og undervisning. Hvordan kan læreren legge til rette for at elevene erfarer skolen som en arena for dialog om temaer som er viktige for dem?
Professors, PhD-students, and young scholars from 7 different countries were gathered at the department to work on the topic: "How to study contemporary welfare state reforms?"