Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Temanummeret om "Mapping Public Sector Organizations" redigert av professor Paul G. Roness og Muiris MacCarthaigh (Institute of Public Administration) i International Journal of Public Administration.