Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap tilbyr flere tilrettelagte studier for ulike grupper arbeidstagere og tillitsvalgte, der målet er å gi disse gode muligheter for faglig utvikling.
Fra og med 1. januar i år er Kjetil Børhaug fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Ragnhild Louise Muriaas fra institutt for sammenlignende politikkk redaktører for Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Åsta Dyrnes Nordø er redaksjonssekretær.
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) presenterer i dag resultatene fra den nasjonale spørreundersøkelsen - Studiebarometeret.