Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Anne Lise Fimreite, Per Lægreid og Lise H. Rykkja fra Instituttet har skrive eit debattinnlegg i Dagens Næringsliv. Dei stiller spørsmål om korleis det offentlege apparatet skal organiserast for at vi skal få eit tryggare og sikrare samfunn.
Thorvald Gran har publisert en artikkel i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2014, nr. 1; "Talehandlinger som inntak til institusjonsmakt".
Basert på uttalelser i media, samt eget doktorgradsarbeid, presenterer Kristin Reichborn-Kjennerud noe av kritikken som har blitt rettet mot Riksrevisjonen og dens virke de siste årene. Avslutningsvis peker hun på aktuelle endringsmuligheter for revisjonen og den nye Riksrevisoren Per Kristian Foss. Artikkelen er publisert i Stat og styring nr. 1, 2014.
Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja har skrevet ein artikkel i Stat og styring nr. 1, 2014. Dei ser på organiseringa og forvaltninga av samordning av samfunnstryggleik og krisehandtering etter 22. juli. Lægreid og Rykkja meiner at norsk forvaltningspolitikk står overfor ein utfordring i forhold til å skape positiv samordning mellom involverte aktørar og partar innanfor området for... Les mer