Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Samarbeidsforskningsprogrammet mellom Sør-Afrika og Norge, "Transition to Sustainable Energy Systems in Emerging Economies: A South African Focused Comparative Project" ble lansert og presentert på en tredagers konferanse i Cape Town med ambassadør og formell representasjon fra flere forskningsråd og departementer.