Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Onsdag 21. mai - fredag 23. mai holdt Per Lægreid og Werner Jann phd-kurs for 15 stipendiater. Temaet for kurset var "Coordination - How to study the organization in times of wicked problems and multilevel governance".
Professor emeritus Alf-Inge Jansen og universitetslektor Atle Nyhagen har skrevet en artikkel i Klassekampen med tittelen "Prøvingsretten: Demokrati eller domsmakt?".
Samarbeidsforskningsprogrammet mellom Sør-Afrika og Norge, "Transition to Sustainable Energy Systems in Emerging Economies: A South African Focused Comparative Project" ble lansert og presentert på en tredagers konferanse i Cape Town med ambassadør og formell representasjon fra flere forskningsråd og departementer.
Professor Per Lægreid has written an article on "The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration" together with Haldor Byrkjeflot and Tom Christensen. The article has been published in "Scandinavian Political Studies", Vol. 37, Issue 2.
Instituttet er glad for å kunne ønske Professor Åse Gornitzka velkommen som professor II hos oss. Hun er for tiden ansatt ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Jacob Aars, Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid har gitt ut boken "Forvaltning og politikk" i ny utgave!
Helge Renå Stipendiat ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap har sammen med førsteamanuensis Jan Erling Klausen (UiO) og forsker II Marte Winsvold (NIBR) skrevet en spennende artikkel om den varslede reformen om en mer "robust" kommunestruktur.
Fredag 9. mai startet alumnusdagene ved Universitetet i Bergen. I den forbindelse arrangerte Instituttet eget alumnustreff for uteksaminerte kandidater og ansatte.
Masterstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Institutt for sosiologi inviteres til å søke om masterstipend knyttet til Norsk medborgerpanel for det akademiske året 2014/2015.
I "Kommunerevisoren" nr. 3, 2014 har både Kristin Reichborn-Kjennerud og Helge Renå fra Instituttet publisert artikler. Mens Kristin Reichborn-Kjenenrud har skrevet "Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes penger", skriver Helge Renå om "Korrupsjon i kommunesektoren - noen funn og refleksjoner, del II".