Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Evalueringene av tilrettelagte studier viser at studentene er svært fornøyde med kursene.
Martin Nøkleberg er en av våre nylig uteksaminerte masterstudenter, og har skrevet om Sikkerhetsforvaltningen i Bergen i sin masteroppgave. Funn i oppgaven er blitt utgangspunkt for en nyhetssak i Bergens Tidende.
Stipendiat Helge Renå ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap har sammen med førsteamanuensis Jan Erling Klausen (UiO) og forsker II Marte Winsvold (NIBR) skrevet en kronikk i Klassekampen med tittelen "Lokalstyre på vikende front".
Det nye forskningsprosjektet GOVCAP - "Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy" - skal sammenligne organisering av kriseberedskap og ledelse av kriser i Norge og fem andre europeiske land.
Stipendiat Helge Renå ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap har sammen med førsteamanuensis Jan Erling Klausen (UiO) og forsker II Marte Winsvold (NIBR) publisert en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift med tittelen "Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten".