Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nordiske Organisasjonsstudier nr. 2, 2014 har nå kommet ut!
I intervjuet tar Torstein Nesheim opp ansattes utfordringer ved å jobbe for flere ledere samtidig.
Kristin Reichborn-Kjennerud har publisert artikkelen "Auditee Strategies: An Investigation of Auditees’ Reactions to the Norwegian State Audit Institution’s Performance Audits" i International Journal of Public Administration.
Den 1. september er søknadsfrist for suppleringsopptaket til utveksling våren 2015. Det er fortsatt mange ledige plasser igjen.