Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Chr. Michelsen Institute in collaboration with the Department of Administration and Organization Theory, University of Bergen, arranges a workshop 22-23 April to network for potential joint future research.
De norske barnevernkongressene avholdes hvert tredje år, i Regi av Norsk Barnevernsamband.
I en artikkel i Magasinet til Norsk Tjenestemannslag (NTL) får Instituttet ros for sitt studietilbud til tillitsvalgte.
Professor Per Lægreid har kommentert ressursbruken og innholdet i Politianalysen til Magasinet Politiforum.
Professor Ivar Bleiklie har blitt intervjuet av studentavisen Studvest - der han advarer mot reformer med uklare målsetninger.
Professor Per Lægreid har kommentert Kommunal - og moderniseringsminister Jan Tore Sanners jakt på tidstyvene i offentlig sektor.
"The International Handbook on Whistleblowing Research offers a thorough and thougtful examination of current approches to research regarding this important topic"