Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Marit Skivenes og Sissel Tryggstad bidrar med bokkapittelet "En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon" i Birthe Eriksens bok; Å bekjempe et samfunnsonde. Om Korrupsjon, varsling og granskning og organisasjonskultur.
Se Per Lægreids presentasjon fra konferanse om forskning etter 22. juli.
Rapporten er publisert av Vårdanalys, eit svensk myndigheitsorgan som har som oppdrag å granske og analysere helse - omsorgssektoren i Sverige. Arbeidet er initiert og gjennomført av Vårdanalys og Hogne Sataøen har bidrege som medforfattar i delen om den norske sjukehusreforma. Den svenske Regjeringa er formell mottakar av Vårdanalys sine rapportar.
Ishtiaq Jamil, Steinar Askvik, Farhad Hossain are editors of “Administrative Culture in Developing and Transitional Countries”.
Lise H. Rykkja and Dion S. D. Curry, Swansea University, have published an article in the latest issue of “Stat & Styring”.
Jacob Aars ved Instituttet og Tone Alm Andreassen (HiOA) har deltatt i åpen høring om NAV i kontroll- og konstitusjonskomiteen som representanter for evalueringen.