Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

In the current issue of Studvest we can read interviews with three of the new students in our Master's Programme in Public Administration. Bheki Dlamini, Doğan Çelik and Sait Matty Jaw are in Bergen through the “Students at Risk” program to finish the education their country won't allow them.
Forsker Milfrid Tonheim har nylig blitt intervjuet av New York Times og StudVest om sin forskning på jentesoldater i Kongo. Tonheim har tilbrakt over 20 uker i Kongo i forbindelse med forskningsprosjektet og har særlig fokusert på reintegreringsprosessen – hvordan det er for jentene å vende tilbake.
Ei ny bok om samfunnsfagdidaktikken er no ute. Boka rettar seg mot lærarstudentar og andre som er opptekne av korleis samfunnsfagforståing kan formidlast til unge menneske.
Nordiske Organisasjonsstudier nr.3, 2015 er et spesialnummer om Samhandlingsreformen.
I «Den store reformen» analyserer og oppsummerer Professor Tone Alm Andreassen (HiOA) og Professor Jacob Aars forskningen som er gjort gjennom evalueringen som fulgte NAV-reformen. Hvordan ble den til, hvordan ble den gjennomført, hva førte den til - og hvorfor gikk det som det gikk? Vil det gå bedre fremover?
Torstein Nesheim and Håavard Mørch Hunskaarb (NHH) have published an article in International Journal of Project Management on the challenges of knowledge sharing when employees and external consultants work together on projects.
Torstein Nesheim har skrevet et debattinnlegg i Morgenbladet om tidstyver og politikkens grenser.
Jill Berrick, Sue Peckover, Tarja Pösö og Marit Skivenes har publisert en artikkel i Journal of European Social Policy om “The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis”
Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røviks "Organisajonsteori for offentlig sektor" har kommet i 3.utgave.
I en artikkel fra Norges Forskningsråd er Professor Per Lægreid intervjuet om utviklingstrekk knyttet til ansvarliggjøring i offentlig sektor.
Tom Christensen, Ole Andreas Danielsen, Per Lægreid and Lise H. Rykkja have published an article in a special issue of Public Administration: “Comparing Coordination Structures for Crisis Management in Six Countries”.