Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Insentivsystemer for helsetjenester kan være problematisk, viser en studie av helsesystemer i Bangladesh.
Talehandlinger og utfall av stridigheter om narrativer – om harde fakta og om prosjekter - skaper organisasjoner
Forskning på offentlig forvaltning er blitt mer internasjonal
Førsteamanuensis Lise H. Rykkja har skrevet kapittelet "Håndtering av ekstremvær, flom og skred" i boken " En Smartere Stat: Veier til bedre politikk og styring".