Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

I en ny artikkel sammenligner Professor Marit Skivenes og kollegaer krav til begjæringer om omsorgsovertakelser på tvers av de fire barnevernsystemene i Norge, England, Finland og USA.
Lægreid og Sætren med kapittel i håndbok for offentlig forvaltning og administrasjon.