Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Svein Michelsen har redigert en ny bok om yrkesopplæring i Norden.
Professor Marit Skivenes har publisert en artikkel i International Journal of Children’s Rights.