Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Per Lægreid har kommet med nye faglige bidrag.
North South University (NSU) i Dhaka Bangladesh tilbyr et to-ukers studiebesøkt for masterstudenter. Deltakere får dekket kostnader til reise og opphold.
Måten omsorgsovertakelsessaker er organisert på kan hindre god beslutningstaking, finner Marit Skivenes og Milfrid Tonheim i en ny studie.
Hvordan opplever flyktninger og asylsøkere møtet med det norske velferdssystemet? Hvordan skape tillit og utvikle gode velferdstjenester? Dette er sentrale tema for et nytt videreutdanningskurs på deltid som starter opp ved UiB høsten 2018. Søknadsfristen er utvidet til 13. august.
Ny bok med bidrag fra bl.a. Per Lægreid, Lise H. Rykkja, Johannes Førde, Ole Danielsen og Jacob Aars.