Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Professor Per Lægreid og forsker Koen Verhoest har bidratt til boken «Public Administration in Europe».