Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Per Lægreid undersøker hvordan gjentatte strukturelle reformer fører til økt oppmerksomhet til politiske signal.
Ny rapport ser på likheter og forskjeller mellom barnevernssystemene i Norge og fem øst-europeiske land.
Professor Ishtiaq Jamil med ny bok om integrering av kjønnsperspektiv i Sør Asia.
Christensen og Lægreid har studert konfliktane i samband med reorganiseringa av SSB.